Zawory hydrauliczne

W tym dziale znajdziesz bardzo duży wybór zaworów hydraulicznych liniowych służących do kontroli kierunku i natężenia przepływu oleju oraz ciśnienia w układzie hydraulicznym lub jego części. Za pomocą odpowiednio dobranych zaworów możesz kontrolować prędkość, siłę, kolejność oraz charakterystykę pracy siłowników i silników hydraulicznych. Oprócz uniwersalnych zaworów nie wymagających regulacji, regulowanych mechanicznie lub sterowanych elektryczne, znajdziesz tutaj specjalne zawory przeznaczone do konkretnych maszyn i urządzeń takich jak ładowacze TUR i TUZ, prasy, siewniki, pługi obracane, przyczepy i inne. 

Podkategorie

 • Dławiące w jedną stronę

  W tym dziale znajdziesz zawory regulujące (dławiące) przepływ w jednym kierunku, w kierunku przeciwnym przepływ jest zawsze swobodny.

 • Dławiące z kompensacją

  W tym dziale znajdziesz zawory regulujące (dławiące) przepływ w jednym kierunku, w kierunku przeciwnym przepływ jest zawsze swobodny. Wewnętrzny system kompensacji pozwala zachować stałą prędkość pracy siłownika lub silnika nawet przy zmieniającym się obciążeniu. Kompensacja znacznie ogranicza straty ciśnienia co za tym idzie mocy siłownika lub silnika nawet przy znacznym zdławieniu przepływu na zaworze.

 • Dławiące w dwie strony

  W tym dziale znajdziesz zawory regulujące (dławiące) przepływ w obu kierunkach. Ruch pokrętłem reguluje przepływ jednocześnie w obu kierunkach.

 • Bezpieczeństwa przelewowe

  Tutaj znajdziesz regulowane zawory przelewowe ograniczające maksymalne ciśnienie na linii hydraulicznej, na której są zamontowane. Zawory bezpieczeństwa są niezbędnym składnikiem układu hydraulicznego, pełnią typową funkcję zabezpieczającą podczas jego nagłego przeciążenia.

 • Przelewowe z manometrem

  Tutaj znajdziesz regulowane zawory przelewowe ograniczające maksymalne ciśnienie na linii hydraulicznej, na której są zamontowane. Zawory bezpieczeństwa są niezbędnym składnikiem układu hydraulicznego, pełnią typową funkcję zabezpieczającą podczas jego nagłego przeciążenia. Wyposażone w manometr, dzięki któremu możesz precyzyjnie ustawić poziom zabezpieczenia i na bieżąco obserwować ciśnienie na linii hydraulicznej, na której będą zamontowane.

 • Przelewowe podwójne

  Tutaj znajdziesz regulowane zawory przelewowe ograniczające maksymalne ciśnienie jednocześnie na dwóch niezależnych liniach hydraulicznych, na których są zamontowane. Zawory bezpieczeństwa są niezbędnym składnikiem układu hydraulicznego, pełnią typową funkcję zabezpieczającą podczas jego nagłego przeciążenia.

 • Przelewowe krzyżowe

  W tym dziale znajdziesz zawory przelewowe krzyżowe, zabezpieczające dwie równoległe linie hydrauliczne obsługujące ten sam odbiornik np. siłownik lub silnik hydrauliczny. Zawory umożliwiają ustawienie różnego ciśnienia na obu podłączonych liniach. Przeznaczone do ochrony przed szokiem ciśnieniowym na siłownikach w ładowaczach czołowych i wózkach widłowych, a także do płynnego wyhamowywania silników hydraulicznych. Bardzo popularne zawory w owijarkach, wiertnicach, świdrach, ładowarkach, ładowaczach i innych.

 • Zabezpieczające siłowniki

  W tym dziale znajdziesz szereg zaworów zabezpieczających siłowniki hydrauliczne. Zamki inaczej zawory zwrotne bliźniacze bezwarunkowo blokują ruch tłoczyska siłownika podczas gdy nie jest on używany. Overcenter i counterbalance inaczej zawory przeciążeniowo-blokujące blokują ruch tłoczyska do ustawionego ciśnienia, podczas gdy nie jest on używany. Służą również jako zawory wyhamowujące silniki hydrauliczne po odcięciu od nich zasilania i zabezpieczają te silniki przed obracaniem niekontrolowanym po ich zatrzymaniu.

 • Do silników hydraulicznych

  W tym dziale znajdziesz regulowane zawory hydrauliczne montowane bezpośrednio do silników hydraulicznych, które ograniczają ich prędkość obrotu, moc oraz dynamikę wyhamowania.

 • Regulatory przepływu

  W tym dziale znajdziesz 3-drogowe regulatory przepływu, których główną funkcją i zaletą jest odprowadzanie nadmiaru oleju na dodatkowy kanał przelewowy, połączony ze zbiornikiem. Funkcja ta umożliwia zdławienie przepływu na linii priorytetowej jednocześnie przyjmując cały wydatek oleju z pompy nie obciążając jej.

 • Ręczne kulowe

  W tym dziale znajdziesz 2, 3, 4 lub 6 drogowe zawory służące do ręcznego otwierania, zamykania lub zmiany kierunku przepływu oleju na liniach hydraulicznych do nich podłączonych. Zaworami możesz sterować nawet przy wysokim ciśnieniu. Schematy hydrauliczne pokazują jak zmienia się kierunek przepływu po przełączeniu dźwigni zaworu.

 • Sterowane elektrycznie

  W tym dziale znajdziesz 2, 3 lub 6 drogowe zawory służące do elektrycznego otwierania, zamykania lub zmiany kierunku przepływu oleju na liniach hydraulicznych do nich podłączonych. Zaworami możesz sterować nawet przy wysokim ciśnieniu. Schematy hydrauliczne pokazują jak zmienia się kierunek przepływu po przełączeniu dźwigni zaworu.

 • Zwrotno blokujące

  W tym dziale znajdziesz zawory zwrotne inaczej zwrotno-blokujące, pozwalające na swobodny przepływ oleju w jednym kierunku i bezwarunkowo blokujące w kierunku przeciwnym.

 • Dzielniki strumienia

  W tym dziale znajdziesz zawory do precyzyjnego podziału głównego strumienia oleju na dwa lub więcej mniejszych strumieni, które potem można hydraulicznie obciążyć podłączając rozdzielacze, siłowniki, silniki lub inne odbiorniki hydrauliczne. Dzielniki 50/50 pracują z dokładnością do 3% i trzeba je dopasować do konkretnego zakresu przepływu oleju. Regulowane dzielniki posiadają pokrętła lub wskaźniki regulacyjne, umożliwiające dowolny podział i dystrybucję oleju do dwóch niezależnych linii hydraulicznych. Dzielniki zębate są najbardziej precyzyjną formą podziału strumienia oleju. Niektóre z nich posiadają zawory wyrównujące zapewniające idealnie równą pracę odbiorników w nieskończenie wielu cyklach.

 • Odciążające do obsługi dwóch pomp

  W tym dziale znajdziesz zawory odciążające stosowane w układach z dwoma pompami, pracującymi równolegle i zasilającymi ten sam odbiornik. Z reguły w opisywanym układzie jest pompa o dużej wydajności ale pracująca na niskim ciśnieniu oraz mniejsza pompa pracująca na dużo wyższym ciśnieniu. Po osiągnięciu ustawionego ciśnienia przepływ z większej pompy odprowadzany jest na przelew. Od tego momentu odbiornik zasila mniejsza pompa pracująca na wyższym ciśnieniu zużywając przy tym mniej energii.

 • Przełączające automatyczne

  W tym dziale znajdziesz zawory rewersyjne nazywane również przełączającymi lub automatycznymi. Podłączone pod stałe ciśnienie oleju np. z pompy lub rozdzielacza powodują cykliczną pracę siłownika dwustronnego działania, który wykonuje nieustawiczny ruch posuwisto-zwrotny na zmianę wysuwając i chowając tłoczysko. Zawory bardzo popularne w automatycznych wygarniaczach materiałów sypkich lub obornika.

 • Krańcowe

  W tym dziale znajdziesz zawory krańcowe normalnie otwarte lub normalnie zamknięte, naciskane lub ciągnione. Zawory otwierają lub zamykają przepływ po mechanicznym przesunięciu suwaka. Bardzo popularne do ograniczenia wysuwu siłownika, ustalenia kolejności wysuwu kilku siłowników lub ograniczenia zakresu pracy innych elementów roboczych w maszynie.

 • Sekwencyjne

  W tym dziale znajdziesz zawory sekwencyjne stosowane w układach hydraulicznych, w których pracują dwa siłowniki zasilane z jednego źródła np. jednej sekcji w rozdzielaczu. Zawory pomagają ustalić kolejność pracy tych siłowników niezależnie od ich wielkości i obciążenia. Drugi siłownik zaczyna się wysuwać dopiero po całkowitym wysunięciu pierwszego lub jeśli pierwszy w trakcie wysuwu napotka opór, który spowoduje wzrost ciśnienia i otwarcie zaworu sekwencyjnego.

 • Alternatywne

  W tym dziale znajdziesz zawory alternatywne inaczej przełączające, przeznaczone do układów hydraulicznych, w których zamontowane są dwa źródła zasilania np. dwie pompy zasilające ten sam odbiornik lub linię hydrauliczną. Zawory umożliwiają zasilanie układu z tej pompy, która na dany moment pracuje lub uzyskuje wyższe ciśnienie.

 • Czujniki hydrauliczne

  W tym dziale znajdziesz regulowane czujniki hydrauliczne inaczej wyłączniki elektryczne lub presostaty. Czujniki zamontowane na linii hydraulicznej przekazują sygnał o przekroczeniu ustawionego progu ciśnienia do sterownika, który w następstwie wykonuje zadaną czynność np. wyłącza pompę lub steruje rozdzielaczem lub innym zaworem sterowanym elektrycznie.

 • Do pługów obrotowych

  W tym dziale znajdziesz zawory sterujące obrotem lub obrotem i pozycją pługa obrotowego sterowanego za pomocą jednego lub dwóch siłowników hydraulicznych.

 • Do przyczep

  W tym dziale znajdziesz zawory służące do stałego, mechanicznego ograniczenia wysuwu siłownika teleskopowego przyczepy, jeśli jego skok jest zbyt długi. Znajdziesz tutaj również specjalne zawory do zabezpieczenia siłownika przyczepy przed nagłym pęknięciem przewodu, czego skutkiem może być wyciek i strata oleju oraz gwałtowny opad przyczepy uszkadzający siłownik i jej elementy konstrukcyjne.

 • Do znacznika siewnika

  W tym dziale znajdziesz specjalne zawory do znaczników w siewnikach, sadzarkach i innych maszynach. Zawory przystosowane są do sterowania znacznikami z siłownikami jednostronnego lub dwustronnego działania.

 • Do Tuza

  W tym dziale znajdziesz specjalne zawory do serownia ładowaczem przednim TUZ.

 • Proporcjonalne

Aktywne filtry

zawory-hydrauliczne

Dzielnik strumienia GR10 1xIN 3-8,4 l/min - 2xOUT 1,2cm3 z zaworami wyrównującymi

Kod produktu: 1.22.10.2.12.1.2
0

Precyzyjny zębaty dzielnik strumienia oleju 1xIN: 2xOUT. Chłonność: 2x 1,2cm3/obr. Zakres przepływu oleju na wejściu: 3 - 8,4 l/min. Wydajność równa na wszystkich 2 wyjściach w zakresie: 1,5 - 4,2 l/min. Posiada zawory wyrównujące.

Cena brutto: 1 905,27 zł Cena
zawory-hydrauliczne

Dzielnik strumienia GR10 1xIN 4-12 l/min - 2xOUT 1,7cm3 bez zaworów wyrównujących

Kod produktu: 1.22.10.2.17.1.1
0

Precyzyjny zębaty dzielnik strumienia oleju 1xIN: 2xOUT. Chłonność: 2x 1,7cm3/obr. Zakres przepływu oleju na wejściu: 4 - 12 l/min. Wydajność równa na wszystkich 2 wyjściach w zakresie: 2 - 6 l/min. Nie posiada zaworów wyrównujących.

Cena brutto: 1 129,14 zł Cena
zawory-hydrauliczne

Dzielnik strumienia GR10 1xIN 7,6-21,6 l/min - 2xOUT 3,2cm3 z zaworami wyrównującymi

Kod produktu: 1.22.10.2.32.1.2
0

Precyzyjny zębaty dzielnik strumienia oleju 1xIN : 2xOUT. Chłonność: 2x 3,2cm3/obr. Zakres przepływu oleju na wejściu: 7,6 - 21,6 l/min. Wydajność równa na wszystkich 2 wyjściach w zakresie: 3,8 - 10,8 l/min. Posiada zawory wyrównujące.

Cena brutto: 2 028,27 zł Cena
precyzyjne-zebate

Dzielnik strumienia GR10 1xIN 9,2-22,8 l/min - 2xOUT 3,8cm3 bez zaworów wyrównujących

Kod produktu: 1.22.10.2.38.1.1
0

Precyzyjny zębaty dzielnik strumienia oleju 1xIN: 2xOUT. Chłonność: 2x 3,8cm3/obr. Zakres przepływu oleju na wejściu: 9,2 - 22,8 l/min. Wydajność równa na wszystkich 2 wyjściach w zakresie: 4,6 - 11,4 l/min. Nie posiada zaworów wyrównujących.

Cena brutto: 1 169,73 zł Cena
zawory-hydrauliczne

Dzielnik strumienia GR10 1xIN 4,5-12,6 l/min - 3xOUT 1,2cm3 bez zaworów wyrównujących

Kod produktu: 1.22.10.3.12.1.1
0

Precyzyjny zębaty dzielnik strumienia oleju 1xIN : 3xOUT. Chłonność: 3x 1,2cm3/obr. Zakres przepływu oleju na wejściu: 4,5 - 12,6 l/min. Wydajność równa na wszystkich 3 wyjściach w zakresie: 1,5 - 4,2 l/min. Nie posiada zaworów wyrównujących.

Cena brutto: 1 693,71 zł Cena
zawory-hydrauliczne

Dzielnik strumienia GR10 1xIN 15,6-37,5 l/min - 3xOUT 4,3cm3 z zaworami wyrównującymi

Kod produktu: 1.22.10.3.43.1.2
0

Precyzyjny zębaty dzielnik strumienia oleju 1xIN : 3xOUT. Chłonność: 3x 4,3cm3/obr. Zakres przepływu oleju na wejściu: 15,6 - 37,5 l/min. Wydajność równa na wszystkich 3 wyjściach w zakresie: 5,2 - 12,9 l/min. Posiada zawory wyrównujące.

Cena brutto: 2 666,64 zł Cena
zawory-hydrauliczne

Dzielnik strumienia GR10 1xIN 1,5-4,2 l/min - 4xOUT 1,2cm3 bez zaworów wyrównujących

Kod produktu: 1.22.10.4.12.1.1
0

Precyzyjny zębaty dzielnik strumienia oleju 2xIN: 4xOUT. Chłonność: 4x 1,2cm3/obr. Zakres przepływu oleju na wejściu: 6 - 16,8 l/min. Wydajność równa na wszystkich 4 wyjściach w zakresie: 1,5 - 4,2 l/min. Nie posiada zaworów wyrównujących.

Cena brutto: 2 394,81 zł Cena
precyzyjne-zebate

Dzielnik strumienia GR10 1xIN 15,2-43,2 l/min - 4xOUT 3,2cm3 bez zaworów wyrównujących

Kod produktu: 1.22.10.4.32.1.1
0

Precyzyjny zębaty dzielnik strumienia oleju 2xIN : 4xOUT. Chłonność: 4x 3,2cm3/obr. Zakres przepływu oleju łącznie 2 wejścia: 15,2 - 43,2 l/min. Wydajność równa na wszystkich 4 wyjściach w zakresie: 3,8 - 10,8 l/min. Nie posiada zaworów wyrównujących.

Cena brutto: 2 415,72 zł Cena
zawory-hydrauliczne

Dzielnik strumienia GR10 1xIN 15,2-43,2 l/min - 4xOUT 3,2cm3 z zaworami wyrównującymi

Kod produktu: 1.22.10.4.32.1.2
0

Precyzyjny zębaty dzielnik strumienia oleju 2xIN : 4xOUT. Chłonność: 4x 3,2cm3/obr. Zakres przepływu oleju łącznie 2 wejścia: 15,2 - 43,2 l/min. Wydajność równa na wszystkich 4 wyjściach w zakresie: 3,8 - 10,8 l/min. Posiada zawory wyrównujące.

Cena brutto: 4 054,08 zł Cena
zawory-hydrauliczne

Dzielnik strumienia GR20 1xIN 30-68,4 l/min - 3xOUT 8cm3 bez zaworów wyrównujących

Kod produktu: 1.22.20.3.080.1.1
0

Precyzyjny zębaty dzielnik strumienia oleju 1xIN : 3xOUT. Chłonność: 3x 8cm3/obr. Zakres przepływu oleju na wejściu: 30 - 68,4 l/min. Wydajność równa na wszystkich 3 wyjściach w zakresie: 10 - 22,8 l/min. Nie posiada zaworów wyrównujących.

Cena brutto: 2 291,49 zł Cena
zawory-hydrauliczne

Dzielnik strumienia GR20 1xIN 30-68,4 l/min - 3xOUT 8cm3 z zaworami wyrównującymi

Kod produktu: 1.22.20.3.080.1.2
0

Precyzyjny zębaty dzielnik strumienia oleju 1xIN : 3xOUT. Chłonność: 3x 8cm3/obr. Zakres przepływu oleju na wejściu: 30 - 68,4 l/min. Wydajność równa na wszystkich 3 wyjściach w zakresie: 10 - 22,8 l/min. Posiada zawory wyrównujące.

Cena brutto: 3 332,07 zł Cena
zawory-hydrauliczne

Dzielnik strumienia GR20 1xIN 41,4-80 l/min - 3xOUT 11,4cm3 bez zaworów wyrównujących

Kod produktu: 1.22.20.3.114.1.1
0

Precyzyjny zębaty dzielnik strumienia oleju 1xIN: 3xOUT. Chłonność: 3x 11,4cm3/obr. Zakres przepływu oleju na wejściu: 41,4 - 80 l/min. Wydajność równa na wszystkich 3 wyjściach w zakresie: 13,8 - 29,8 l/min. Nie posiada zaworów wyrównujących.

Cena brutto: 2 323,47 zł Cena
precyzyjne-zebate

Dzielnik strumienia GR20 1xIN 29,2-67,2 l/min - 4xOUT 5,9cm3 z zaworami wyrównującymi

Kod produktu: 1.22.20.4.059.1.2
0

Precyzyjny zębaty dzielnik strumienia oleju 2xIN : 4xOUT. Chłonność: 4x 5,9cm3/obr. Zakres przepływu oleju na wejściu: 29,2 - 67,2 l/min. Wydajność równa na wszystkich 4 wyjściach w zakresie: 7,3 - 16,8 l/min. Posiada zawory wyrównujące.

Cena brutto: 4 372,65 zł Cena
precyzyjne-zebate

Precyzyjny zębaty dzielnik strumienia oleju GR20 4x8,0cm3 2xIN - 4xOUT bez zaworów wyrównujących. Zakres przepływu oleju na wejściu: 40 - 80L/min.

Kod produktu: 1.22.20.4.080.1.1
0

Precyzyjny zębaty dzielnik strumienia oleju 2xIN : 4xOUT. Chłonność: 4x 8cm3/obr. Zakres przepływu oleju na wejściu: 40 - 80 l/min. Wydajność równa na wszystkich 4 wyjściach w zakresie: 10 - 20 l/min. Nie posiada zaworów wyrównujących.

Cena brutto: 3 054,09 zł Cena
zawory-hydrauliczne

Dzielnik strumienia GR20 1xIN 55,2-119,2 l/min - 4xOUT 11,4cm3 bez zaworów wyrównujących

Kod produktu: 1.22.20.4.114.2.1
0

Precyzyjny zębaty dzielnik strumienia oleju 2xIN : 4xOUT. Chłonność: 4x 11,4cm3/obr. Zakres przepływu oleju łącznie 2 wejścia: 55,2 - 119,2 l/min. Wydajność równa na wszystkich 4 wyjściach w zakresie: 13,8 - 29,8 l/min. Nie posiada zaworów wyrównujących.

Cena brutto: 3 098,37 zł Cena
Program lojalnościowy

Wyróżnione

oslony-na-przewody-hydrauliczne

Czarna osłona spiralna przewodu hydraulicznego średnica przelotu: 20-25mm

Kod produktu: 1.69.00.003
0

Elastyczna osłona z mocnego tworzywa, chroni przewód hydrauliczny przed uszkodzeniem. Idealnie nadaje się w miejsca gdzie przewód narażony jest na przetarcia, przecięcia, zgniecenia itp. Spirala pasuje do przewodów o średnicy zewnętrznej od 20m do 25mm.

Cena brutto: 7,38 zł Cena
kompletne-wspomagania

Wspomaganie kierownicy Zetor 5011 wersja uproszczona do ciągników wyposażonych w zbiornik i pompę wspomagania

Kod produktu: 1.00.80.008
0

Najważniejsze cechy zestawu:

 • DO CIĄGNIKÓW POSIADAJĄCYCH POMPĘ I ZBIORNIK
 • DO CIĄGNIKÓW ZE STARYM TYPEM KOLUMNY KIEROWNICZEJ
 • ORBITROL HYDROLIDER
 • SIŁOWNIK MONTOWANY Z BOKU
 • PRZEDNIA OŚ BEZ NAPĘDU LUB Z NAPĘDEM
Cena brutto: 1 626,06 zł Cena